Data

Kependudukan

Berikut adalah data kependudukan terkini dari padukuhan Potrowangsan

Jumlah Penduduk

584

Padukuhan
Potrowangsan

setara
dengan

7,7 %

Total Penduduk 
Kalurahan Tirtorahayu

Rincian

166

Jumlah KK

92,7

Sex Ratio

Termasuk kedalam klasifikasi kepadatan rendah sesuai SNI 03-1733-2004

Jumlah Penduduk

*hingga juni 2023

No Data Found

Scroll to Top